Verejná zbierka Benefičný golfový turnaj 2021

Verejná zbierka Benefičný golfový turnaj 2021

Spoločnosť UNIVERSAL maklérsky dom a.s. organizuje dňa 9. 9. 2021 golfový turnaj a za účasti našej Nadácie bude tento golfový turnaj benefičný. Výťažok z vyzbieraných prostriedkov pôjde na verejnoprospešný účel pre znevýhodnených jednotlivcov alebo skupiny. Verejná zbierka sa uskutoční na základe rozhodnutia Okresného úradu Senica pod číslom OU-SE-OVVS-2021/010499-0030206/2021, dňa 9. 9. 2021 od 8:30 hod. […]

Podporili sme Nadáciu Orin Panacea

Podporili sme Nadáciu Orin Panacea

Nadácia Keď potrebujete pomôcť Universal maklérsky dom prispela na projekty Nadácii Orin Panacea sumou 1 000,- €. Túto nadáciu založila Ivana Christová a jej cieľom je pomáhať deťom s onkologickým ochorením lepšie zvládať svoju chorobu na detskej onkológii v Bratislave a v Košiciach. Realizuje také aktivity ako benefičné koncerty, tábory pre deti a návštevy onkologických […]

Nadácia podporila prvé projekty

Nadácia podporila prvé projekty

V prvom roku činnosti nadácie bola vyhlásená výzva na podporu charitatívych a verejnoprospešných projektov. Prijaté žiadosti boli zamerané na pomoc jednotlivcom alebo skupinám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej alebo zdravotnej situácií. Okrem nich sa podporili aj projekty organizácií, ktorých činnosť je zameraná na rozvoj vzdelávania a komunitného života. Na základe odporúčaní sprostredkovateľov Universalu bolo v roku 2014 finančne […]