Druhý rok činnosti nadácie

Nadácia Keď potrebujete pomôcť, Universal maklérsky dom pomáha už tretí rok. Žiadosti, ktoré sprostredkovatelia Universalu zaslali boli posúdené správkyňou a správnou radou nadácie. Nadácia sa rozhodla podporiť 60 projektov a spolu prerozdelila sumu viac ako
38 000,-€.

Nadácia svoju pozornosť sústreďuje hlavne na ľudí a osoby, ktoré sa ocitli v nepriaznivej či už sociálnej alebo zdravotnej situácií. Podporené boli aj sociálne zariadenia a neziskové organizácie, ktoré sa snažia ďalej pomáhať, prípadne vzdelávať a podporovať ďalšie osoby. Veľké poďakovanie patrí sprostredkovateľom Universalu,ktorí sa veľmi snažili a vyhľadali jednotlivcov alebo skupiny, ktorým bola pomoc poskytnutá.

Podporené projekty
Michal Tižo

Michal je vozičkár, ktorý sa venuje paraolympijskému športu BOCCIA a usilovne sa pripravuje na paraolympiádu v Riu 2016. Poskytli sme mu príspevok na prenájom telocvične.
Projekt navrhol: Renáta Bartková
Suma: 200 €

Miroslava Lesňáková
Dievčatko s telesným postihnutím a DMO. Poskytli sme mu príspevok na kúpu kočiara.
Projekt navrhol: Jana Harabinová
Suma: 1 000 €

Alex Hrušovský
Alexík je chlapček s DMO, ktorý musí absolvovať veľa operácií aby nedošlo k deformácií kĺbov. Príspevok sme mu poskytli na liečbu.
Projekt navrhol: Katarína Šofranková
Suma: 1 500 €

OZ INTEGRÁCIA SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO
Charitatívny nadnárodný koncert Integrácia spája všetky deti bez rozdielu. Nadácia sa rozhodla prispieť na tento koncert.
Projekt navrhol: Katarína Zeleňáková
Suma: 3 000 €

Ela Banasová
Elka je nevidiace dievčatko s telesným postihnutím. Každá rehabilitácia jej prináša nové pokroky. Príspevok sme jej poskytli na rehabilitáciu v centre Adeli.
Projekt navrhol: Oľga Bednáriková
Suma: 700 €

Jaromír Sárik a Tadeáš Sárik
Chlapci majú DMO. Rodičia sa snažia kvôli ich postihnutiu robiť maximum a preto rekonštruujú dom aby chlapcom uľahčili bývanie. Príspevok bol tejto rodine poskytnutý na úpravu a rekonštrukciu domu.
Projekt navrhol: Anežka Arvayová
Suma: 1 000 €

Občianske združenie Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže
Spojená škola internátna v Levoči pre žiakov so zrakovým postihnutím je jedinou školou svojho druhu na Slovensku, ktorá pripravuje žiakov na budúce povolanie. Príspevok im bol poskytnutý na účasť na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem, kde obsadili 1. miesto v kategórií Najlepší stánok.
Projekt navrhol: Silvia Dziaková
Suma: 1 000 €

Mária Mihálová
Dcéra pani Mihálovej je imobilná. Každodenná hygiena je pre nich veľmi náročná a preto im nadácia pre uľahčenie poskytla príspevok na úpravu kúpeľne.
Projekt navrhol: Beata Mészárosová
Suma: 500 €

Eva Lipovská
Pani Lipovská sa stará o svojho vnúčika s telesným postihnutím. Každodenná manipulácia vo veľkom dome je pre starkú náročná a preto im nadácia prispela na rekonštrukciu prízemia domu s vybudovaním bezbariérovej kúpeľne.
Projekt navrhol: Matej Golitko
Suma: 1 000 €

Andrea Mišenčíková
Syn pani Mišenčíkovej Albín je autista, ktorý vďaka cvičeniu robí neustále pokroky. Nadácia mu prispela na liečebné náklady v centre Liberta.
Projekt navrhol: Iveta Prusáková
Suma: 600 €

Michaela Bieliková
Syn pani Bielikovej Patrik má syndróm krátkeho čreva a preto potrebuje špeciálnu výživu. Táto štvorčlenná rodina žije z jedného platu a preto im nadácia prispela na zdravotné pomôcky a špeciálnu výživu pre syna.
Projekt navrhol: Emília Surovčíková
Suma: 500 €

Štefan Gerberi
Pán Gerberi je imobilný, dlhodobo ležiaci. Nadácia tejto rodine prispela na elektrický zdvihák, ktorý výrazne uľahčuje manipuláciu, presun a zdvihnutie pacienta.
Projekt navrhol: Jozef Fic
Suma: 500 €

Peter Rafael Čurma
Peťko je autista, ktorý musí navštevovať súkromnú materskú škôlku. Poskytli sme mu príspevok na školné.
Projekt navrhol: Ondrej Mráz
Suma: 1 000 €

Mariana Kovalčíková
Syn pani Kovalčíkovej Matej má DMO. Jeho mama sa okrem neho stará aj o dvoch starnúcich rodičov. Nadácia prispela chlapčekovi na liečebné náklady v centre Liberta.
Projekt navrhol: Elena Goldiňáková
Suma: 500 €

DOMKO domov sociálnych služieb
Cieľom DSS je pomáhať klientom dosiahnuť čo najvyššiu mieru socializácie akou je adaptácia a integrácia. Nadácia sa rozhodla prispieť im na materiál do keramickej dielne.
Projekt navrhol: Júlia Hodermarská
Suma: 500 €

Maroš Orečný
Maroš mal nehodu na motorke, pri ktorej utrpel zranenia, ktoré ho posadili na vozík. Napriek postihnutiu sa začal venovať špeciálnemu bicyklovaniu, ktorý je poháňaný rukami. Nadácia mu prispela na vybavenie handbiku.
Projekt navrhol: Kristína Fialková
Suma: 500 €

Šimon Hudák
Šimonko je chlapček ako každý iný, ale má hendikep a to konkrétne poškodenie sluchu. Jeho načúvací prístroj je veľmi krehká vec, kábliky v ňom sa často lámu, a preto mu nadácia poskytla príspevok práve na načúvací prístroj a na príslušenstvo do načúvacieho prístroja.
Projekt navrhol: Kristína Fialková
Suma: 500 €

Erika Dulinová
Syn pani Dulinovej Lucas má DMO a veľa iných ochorení. Keďže kúpa kompenzačných pomôcok je pre rodinu finančne náročná situácia, nadácia sa im rozhodla prispieť na kúpu kúpacieho lehátka.
Projekt navrhol: Veronika Matvijová
Suma: 800 €

Jasanima Domov sociálnych služieb
Domov sociálnych služieb sa snaží zabezpečovať, organizovať a realizovať činnosti, aktivity a podujatia zamerané na zvyšovanie kvality života klientov. Nadácia im prispela na zriadenie rehabilitačnej miestnosti.
Projekt navrhol: Renáta Duszová
Suma: 700 €

Patrik Bartoš
Patrik je 8-ročný chlapček, s mentálnym a telesným postihnutím. Skenar terapia mu výrazne napomáha zlepšovať zdravotný stav. Preto mu nadácia prispela na kúpu home scenera.
Projekt navrhol: Anna Mitanová
Suma: 500 €

Sheryle Djordjevič
Sheryle je 12-ročné dievčatko s DMO. Nadácia jej prispela na liečebné náklady v rehabilitačnom centre Svetielko.
Projekt navrhol: Mária Gojdičová
Suma: 600 €

Tatiana Popová
Dievčatko je telesne postihnuté a stará sa o ňu len jej mama. Nadácia im prispela na liečebné náklady v centre Liberta.
Projekt navrhol: Jana Popeľaková
Suma: 660 €

Naše slniečka, n.o.
Nezisková organizácia, ktorá sa venuje deťom a ich rodinám a to prevažne deťom s poruchami správania, rodinám v kríze, rodinám u ktorých je potrebné realizovať sanáciu rodinného prostredia. Nadácia im prispela na zakúpenie športových pomôcok, výtvarných pomôcok, didaktických pomôcok a hier.
Projekt navrhol: Mária Gojdičová, Jana Kidalová
Suma: 300 €

Timotej Stanovčák
Timotej má DMO. Rehabilitácie v centre Liberta mu veľmi pomáhajú. Dokáže sa už posadiť, zaprieť sa rukami, je sústredený. Nadácia mu prispela na liečebné náklady v centre Liberta.
Projekt navrhol: Mária Gojdičová, Jana Popeľáková
Suma: 300 €

Alex Vladimír Stanovčák
Alex Vladimír je chlapček s DMO. Rehabilitácie jemu aj jeho bratovi výrazne napomáhajú. Aj jemu sme prispeli na liečebné náklady v centre Liberta.
Projekt navrhol: Mária Gojdičová, Jana Popeľáková
Suma: 300 €

Obec Lukačovce – Ing. Martin Meričko
Starosta obce Lukačovce pán Meričko je žiadateľom projektu. Nadácia mu prispela na obojživelník na teplú vodu pre materskú škôlku. Obojživelník škôlke veľmi pomôže pri vývine a fungovaní.
Projekt navrhol: Mária Gojdičová
Suma: 400 €

Jozefka Farkašová
Malému dievčatku s dlhými čiernymi vláskami sme vyčarili úsmev na tvári kúpou oblečenia a školských potrieb. O Jozefku sa stará vzdialený príbuzný.
Projekt navrhol: Jana Popeľaková
Suma: 300 €

ZSS Slnečný dom, n.o.
Nezisková organizácia, ktorá pomáha ťažko a dlhodobo chorým občanom, odkázaným na celodennú starostlivosť. Nadácia im prispela na diagnostický prístroj.
Projekt navrhol: Mária Gojdičová
Suma: 200 €

Ošetrovateľské centrum
Občianské združenie, ktorého hlavným poslaním a cieľom je zvyšovanie kvality života zdravotne postihnutých a chronicky chorých občanov, fyzicky alebo psychicky postihnutých detí. Nadácia im prispela na polohovaciu posteľ.
Projekt navrhol: Mária Gojdičová, Jana Popeľáková
Suma: 300 €

Marianna Gavaľová
Dcéra pani Gavaľovej Nela má DMO. Pobyt v centre Liberta jej pomáha robiť pokroky. Nadácia jej prispela na liečebné náklady v centre Liberta.
Projekt navrhol: Mária Gojdičová, Jana Popeľáková
Suma: 660 €

Alena Kleinová
Dcéra pani Kleinovej Tímea má onkologické ochorenie, ktoré je veľmi zriedkavé. Lekári im preto odporučili obrátiť sa na vysoko špecializovaných lekárov v Rakúsku. Náklady na liečbu sú veľmi finančne náročné, a preto im nadácia prispela na náklady spojené s liečbou.
Projekt navrhol: Mária Černíková
Suma: 800 €

Mária Buriková
Rozvedená matka dvoch detí, ktorej nadácia prispela na sporák na tuhé palivo.
Projekt navrhol: Mária Gojdičová, Jana Kidalová
Suma: 220 €

Anita Kosztolányiová
Rodine Kosztolányiovej pred rokom zhorel dom do tla. Štvorčlenná rodina prišla o strechu nad hlavou aj so synom, ktorý je autista. Nadácia im prispela na dokončenie domu.
Projekt navrhol: Daniel Pálmay
Suma: 1 000 €

Lenka Onuferová
Lenke sme poskytli príspevok na liečebné náklady v centre Liberta, aby sme jej pomohli zlepšiť pohyblivosť celého tela.
Projekt navrhol: Mária Gojdičová, Jana Popeľáková
Suma: 660 €

Mgr. Zuzana Majdišová
Pani Majdišová je rozvedená matka dvoch detí, ktorú manžel týral. Nadácia tejto rodine poskytla príspevok na školné pre jej dcéru.
Projekt navrhol: Eva Šerá
Suma: 300 €

Miroslav Rosina
Mirko je chlapček s Downovým syndrómom, ktorý bol od malička týraný svojou vlastnou matkou. Bol jej odobratý a umiestnený do detského domova. Keď sa o tom dozvedela sestra jeho matky zamestnala sa v detskom domove. Po troch rokoch jej bol pridelený do pestúnskej starostlivosti. Nadácia im prispela na náklady na bývanie, obuv pre chlapčeka, a prvý vlastný bicykel.
Projekt navrhol: Anna Tomanová, Anna Mitanová
Suma: 500 €

Peter Nemčok
Pán Nemčok trpí Parkinsonovou chorobou. Pokiaľ vládal, pracoval. Nakoľko sa mu však zdravotný stav zhoršil, prestal pracovať a dostal sa do zlej finančnej situácií. Nadácia mu poskytla príspevok na drevo.
Projekt navrhol: Elena Goldiňáková
Suma: 250 €

Dávid Trebula
Dávidko je 6 ročný chlapček s postihnutím, ktorý je na úrovni 6-mesačného babätka. Je odkázaný na celodennú starostlivosť svojich rodičov. Nadácia im prispela na liečebný pobyt v Maríne.
Projekt navrhol: Eva Ježíková
Suma: 800 €

Klub SM pri SZSM Humenné
Toto občianske združenie združuje osoby s ochorením sklerózy multiplex, ktorí sú v nevyhovujúcej finančnej situácií. Každodenný pohyb je pre nich veľmi prospešný a preto im nadácia prispela na nákup Nordic walkingových palíc.
Projekt navrhol: Mária Gojdičová, Zdenka Mattová
Suma: 200 €

Občianske združenie Haliganda
Občianske združenie Haliganda, ktoré organizuje rozličné kultúrne aktivity pre deti a dospelých sme podporili príspevkom na kúpu rozličných hračiek a pomôcok pre deti.
Projekt navrhol: Marta Buranovská
Suma: 500 €

Valéria Marczinová
Syn pani Marczinovej David chodí len s pomocou druhej osoby, a absolvoval už dve operácie nožičiek. Nadácia im prispela na auto, ktoré im uľahčí prepravu dieťaťa.
Projekt navrhol: Gabriela Marciová
Suma: 800 €

Božena Žažová
Pani Božena bola vychýrená kuchárka plná elánu a chuti do života. Vážny úraz chrbtice ju pripútal na vozík. Nadácia jej prispela na rehabilitáciu v centre Adeli.
Projekt navrhol: Ľubica Slatinská
Suma: 1 000 €

Ingrid Galbavá
Pani Galbavá sa stará o svojho dospelého syna s ťažkým telesným postihnutím od jeho narodenia. Ešte nikdy nebola od syna preč. Preto jej nadácia zabezpečila „pohladenie“ vo forme príspevku na dovolenku.
Projekt navrhol: Ľubica Slatinská
Suma: 500 €

Veronika Milá
Švagriná pána Reitera žiadala o príspevok na úpravu kúpeľne. Pán Reiter je odkázaný na pomoc iných keďže ho skleróza multiplex pripútala na lôžko. Manipulácia s ním je náročná a preto im nadácia prispela na bezbariérovú kúpeľnu.
Projekt navrhol: Eva Ličáková
Suma: 500 €

Adrián Jurčo
Adrián má DMO a k tejto diagnóze pribúdajú ďalšie. Napriek svojmu postihnutiu je veľmi snaživý a navštevuje školu. Jeho postihnutie si vyžaduje pomoc iných osôb a preto im nadácia prispela na polohovací systém, ktorý rodine zabezpečí lepšiu manipuláciu s chlapčekom.
Projekt navrhol: Eva Ježíková
Suma: 500 €

Slavomíra Gonová
Slávka ma DMO, je na vozíku. Keďže je rehabilitácia v Adeli pre rodinu veľmi finančne náročná, nadácia sa im rozhodla prispieť na rehabilitáciu v centre Adeli.
Projekt navrhol: Ľubica Slatinská
Suma: 700 €

Marcel Marinica
Pán Marinica je rodič zdravotne postihnutého športovca. Chlapec sa napriek svojmu postihnutiu venuje plávaniu, nadácia sa mu preto rozhodla prispieť na pomôcky na plávanie.
Projekt navrhol: Marcela Füzyová
Suma: 350 €

Ing. Anna Marcaníková
Peter, syn pani Marcaníkovej je ťažko zdravotne postihnutý. Vyžaduje si 24-hodinovú starostlivosť. Je umiestnený v DSS s celoročným pobytom. Nadácia im prispela na vozík, ktorý bude využívaný počas jeho pobytu doma.
Projekt navrhol: Marcela Füzyová
Suma: 150 €

Iveta Tomčáková
Timejka, dcéra pani Tomčákovej má DMO. Jej ochorenie si vyžaduje 24-hodinovú starostlivosť. Príspevok na liečebné náklady v centre Liberta jej napomôžu k podpore slabých svalov, zlepšia motoriku a rovnováhu.
Projekt navrhol: Marcela Füzyová
Suma: 660 €

René Mižič
Pán Mižič je vozičkár, manželka diabetička na inzulínovej pumpe. Ich 4-ročný synček sa narodil s rázštepom pery a podnebia. Keďže je ich rozpočet minimálny, nemôžu si dovoliť spoločnú dovolenku. Nadácia im preto prispela na dovolenku.
Projekt navrhol: Marcela Füzyová
Suma: 500 €

Lucia Santorisová
Syn pani Santorisovej, Milanko žije s jednou funkčnou obličkou a diagnostikovali mu aj DMO. Milanko neustále cvičí a snaží sa napredovať. Nadácia sa rozhodla prispieť im na rehabilitáciu v Svetielku.
Projekt navrhol: Želmíra Rosenbergerová
Suma: 600 €

Vanessa Nagyová
Vanesska trpí od narodenia viacerými ochoreniami. Každá rehabilitácia a terapia im pomáha a Vanesska robí pokroky. Nadácia sa preto rozhodla poskytnúť im príspevok na rehabilitáciu v R1.
Projekt navrhol: Želmíra Rosenbergerová
Suma: 660 €

Nezisková organizácia OSMIJANKO
Nezisková organizácia OSMIJANKO sa zameriava na rozvoj čítania a na dvíhanie jazykovej kultúry u žiakov mladšieho školského veku. Nadácia prispela na knižku HRAvo čítame s Osmijankom o školských záhadách.
Projekt navrhol: Katarína Kebisová
Suma: 300 €

Jozef Cabuk
Pán Cabuk ostal pripútaný na lôžko. Je ležiaci a nerozpráva. Pobyt v Adeli mu prispieva k zlepšeniu zdravotnému stavu. Nadácia sa rozhodla prispieť mu na tento pobyt.
Projekt navrhol: Viera Marčišová
Suma: 700 €

Edo Szuścik
Edko je extrémne predčasne narodené dieťa, ktoré má DMO. Nadácia mu prispela na zvukové hračky, hmatové knižky a leporel.
Projekt navrhol: Alena Lappyová
Suma: 500 €

Miroslav Pollák
Pán Pollák sa stará o dve dievčatá, ktoré ostali po jeho nebohej družke. Dievčatá prišli o oboch rodičov. Jedno z dievčatiek išlo na štátnu školu, druhej to chceli kvôli komplikovanej situácii uľahčiť a preto požiadali o príspevok na Súkromnú umeleckú školu. Nadácia sa rozhodla podporiť túto žiadosť.
Projekt navrhol: Alena Lappyová
Suma: 300 €

Jozefína Jáchymová – Stajňa Plameň
Jazdecký areál organizuje jazdeckú školu a detské tábory. Okrem toho sa v areáli robí aj voltiž a hipoterapia. Nadácia prispela na ochranné pomôcky pre deti.
Projekt navrhol: Peter Šťastný
Suma: 700 €

Záchranná služba východ, občianske združenie
Toto občianske združenie združuje ľudí s rovnakým cieľom a záujmami, a to pomáhaním tým, ktorí to najviac potrebujú. Nadácia im prispela na kúpu vysielačiek.
Projekt navrhol: Jana Glasňáková
Suma: 500 €

Súkromná základná škola pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
Tejto základnej škole sme prispeli na nákup kompenzačných pomôcok.
Projekt navrhol: Dušan Andraščík
Suma: 300 €

O.z. Orin Panacea
Nadácia, ktorá každoročne organizuje detský onkologický tábor. Tento tábor je finančne náročný a preto nadácia rozhodla o jeho podporení.
Projekt navrhol: Katarína Zeleňáková
Suma: 500 €

BIOTECHENERGIA, o.z.
Príspevok na benefičný koncert.
Suma: 500 €

Združenie rodičov pri ZŠ Za kasárňou
Na činnosť občianskeho združenia darovala Nadácia Keď potrebujete pomôcť, Universal maklérsky dom 5 057,79 € v roku 2015.