You are currently viewing Verejná zbierka Benefičný golfový turnaj 2021

Spoločnosť UNIVERSAL maklérsky dom a.s. organizuje dňa 9. 9. 2021 golfový turnaj a za účasti našej Nadácie bude tento golfový turnaj benefičný. Výťažok z vyzbieraných prostriedkov pôjde na verejnoprospešný účel pre znevýhodnených jednotlivcov alebo skupiny. Verejná zbierka sa uskutoční na základe rozhodnutia Okresného úradu Senica pod číslom OU-SE-OVVS-2021/010499-0030206/2021, dňa 9. 9. 2021 od 8:30 hod. do 18:00 hod. v areáli golfového ihriska v Skalici, prostredníctvom prenosných pokladničiek.