You are currently viewing Nadácia podporila prvé projekty

V prvom roku činnosti nadácie bola vyhlásená výzva na podporu charitatívych a verejnoprospešných projektov. Prijaté žiadosti boli zamerané na pomoc jednotlivcom alebo skupinám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej alebo zdravotnej situácií. Okrem nich sa podporili aj projekty organizácií, ktorých činnosť je zameraná na rozvoj vzdelávania a komunitného života. Na základe odporúčaní sprostredkovateľov Universalu bolo v roku 2014 finančne podporených 33 projektov.