O nadácii

Myslíme srdcom

O nás

Myšlienka „Keď potrebujete pomôcť“ sprevádza UNIVERSAL maklérsky dom a.s. už dlhé
roky. A to nielen vo vzťahu ku klientom, ale najmä k tým, ktorí sa ocitli v nepriaznivej
sociálnej alebo zdravotnej situácii. Z tohto dôvodu založila spoločnosť Universal maklérsky
dom a.s. Nadáciu Keď potrebujete pomôcť Universal maklérsky dom.

Nadácia bola zriadená s cieľom trvale a kontinuálne podporovať a pomáhať tam, kde je to
najviac potrebné. Každý človek, každé dieťa sa vo svojom živote stretáva s rôznymi
problémami, ťažkosťami a prekážkami. Pri ich riešení niekedy potrebujú pomoc druhého
človeka. Spôsobov ako v dnešnom svete pomáhať je veľa, a my sme si jeden z nich našli a
rozhodli sme sa ho aj zrealizovať. Pomáhať všade tam kde sprostredkovatelia vo svojom okolí
cítia, že by pomoc mala byť poskytnutá. Pretože život je príliš krátky na to, aby sme si v ňom
jeden druhému nerobili radosť.

Naša nadácia bola zriadená za účelom podpory charitatívnych projektov a prerozdelenia
finančných prostriedkov pre cieľové skupiny. Verejnoprospešným účelom nadácie je najmä
humanitná pomoc a podpora sociálne a zdravotne znevýhodnených jednotlivcov a skupín,
rozvoj vzdelávania a komunitného života.

Ďakujeme, že nám pomáhate robiť dobré skutky.

Zdravotne znevýhodnení

Sociálne znevýhodnení

Deti a mládež

Seniori

Už 10 ROKOV pomáhame a spájame ľudí po celom Slovensku.

Počas 10 rokov sme podporili:

  • 305 detí
  • 199 dospelých
  • 157 organizácií
  • 661 projektov

Postupne vám budeme približovať niektoré príbehy našej pomoci.
Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.

Náš tím

Martin Lancz

zakladateľ nadácie

Bibiána Lanczová

správca nadácie

Laura Kulčárová

back office