Pomáhajte s nami

Darujte 10 € na pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú

Pomáhajte s nami

Venujte nám 2 % z vašich daní

Čo robíme

Podporujeme projekty v nasledovných oblastiach

Sociálne a zdravotne znevýhodnení

Zvýšenie kvality života ľudom so sociálnym a zdravotným znevýhodnením

Životné prostredie

Ochrana a rozvoj životného prostredia

Šport a kultúra

Podpora vzdelávania, kultúry a športu

Ďakujeme, že nám pomáhate robiť dobré skutky.

V pomáhaní pokračujeme aj v roku 2024

0
Rokov existencie
0
Podporených projektov
0
Darovaných prostriedkov

Náš tím

Zoznámte sa s našim tímom, ktorý Vám
v prípade potreby veľmi rád poradí.

Martin Lancz

zakladateľ nadácie

Bibiána Lanczová

správca nadácie

Laura Kulčárová

back office

Monika Šáleková

marketing

Potrebujem pomôcť

Ak viete o niekom, kto by našu pomoc potreboval, kontaktujte nás cez našich sprostredkovateľov, ktorí odporučia projekt nadácii.

Kontakt na
agenta?

Chcem
pomôcť