You are currently viewing V Komárne sme darovali 500,- € na rehabilitáciu malej Noémi

Na základe odporúčania regionálneho riaditeľa Komárno, pána Daniela Pálmaya sa k nám dostala žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rehabilitáciu zdravotne postihnutej dcérky pani Márie Csonkovej. Nadácia Keď potrebujete pomôcť Universal maklérsky dom jej prispela 500,- € na výdavky súvisiace s jej liečbou.

„Som veľmi rád a zároveň som veľmi hrdý na to, že môžem pracovať v spoločnosti, ktorá nie je orientovaná len na profit a pomáha každý rok tým, ktorí túto pomoc najviac potrebujú. Naše regionálne riaditeľstvo v Komárne podporilo minulý rok prostredníctvom spoločnosti Universal maklérsky dom a.s. občianske združenie, ktoré sa venuje pomoci pre osoby s mentálnym postihnutím. Tento rok sme vďaka Nadácií Keď potrebujete pomôcť Universal maklérsky dom pomohli Márií Csonkovej. Sama vychováva svoje ťažko choré dieťa Noémi. Verím, že sme jej našou troškou vyčarili úsmev na tvári.“ 

Daniel Pálmay, regionálny riaditeľ Komárno