You are currently viewing Nadácia prispela Slovenskému červenému krížu

Neziskovej organizácií Slovenský červený kríž v Prešove venovala Nadácia Keď potrebujete pomôcť Universal maklérsky dom 1 000,- € na zakúpenie polohovacej postele a ruksakov pre zdravotný dozor. Táto organizácia s dlhodobou tradíciou poskytuje okrem ďalších iných verejnoprospešných aktivít,  aj sociálnu a zdravotnú starostlivosť pre starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím.  Tento dar bol venovaný na základe odporúčania regionálnej riaditeľky Prešov, pani Evy Ličakovej.

„Dňa 4. 11. 2014 sme prijali sponzorský dar vo výške 1000,- € z Nadácie Keď potrebujete pomôcť Universal maklérsky dom. Získanú sumu sme použili na zakúpenie elektrickej polohovacej postele a ruksakov pre zdravotné dozory. Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať Nadácií, ale aj spoločnosti Universal maklérsky dom a.s. a predovšetkým pani generálnej riaditeľke Eve Ličákovej za osobné odovzdanie daru.“

Slovenský červený kríž, územný spolok Prešov