You are currently viewing Nadácia podporila rozvoj dopravnej výchovy na ZŠ v Humennom

Občianske združenie pri základnej škole v Humennom realizuje pre deti tejto školy množstvo tvorivých aktivít. Na základe odporúčania maklérky Evy Kmeťovej sme sa rozhodli podporiť projekt dopravnej výchovy a bezpečnosti na cestách najmladších žiakov tejto školy.

Sumu 500,- €, ktorú im nadácia poskytla, využili na kúpu dvoch šliapacích autíčok, či bezpečnostných viest. Zorganizovali veľmi milé podujatie, kde si na simulovanom dopravnom ihrisku pod dozorom dopravnej policajtky osvojovali dopravné predpisy. Deti a ich rodičia si takéto popoludnie užili a veľa sa aj naučili.