You are currently viewing Nadácia podporila ošetrovateľské centrum a hospic v Humennom

Na základe odporúčania regionálnej riaditeľky v Humennom Márie Gojdičovej Nadácia Keď potrebujete pomôcť Universal maklérsky dom podporila zariadenia, ktoré sa starajú o starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím.

„Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať za štedrý dar Nadácii Keď potrebujete pomôcť Universal maklérsky dom. Dar vo výške 500,- € použijeme na kúpu invalidného vozíka a ďalších pomôcok, ktoré umožnia našim klientom dôstojné presúvanie sa a vykonávanie osobnej hygieny.“
PhDr. Gabriela Hrisenková- riaditeľka pre prevádzku OC Lipová, ADOS/Mobilný hospic

„Finančnú podporu vo výške 400,- €, ktorú sme obdržali použijeme na nákup Biolampy Bioptron so stojanom. Sme neziskovou organizáciou, ktorej poslaním je poskytovať sociálnu starostlivosť ťažko a dlhodobo chorým občanom, odkázaným na celodennú opateru. Pomoc formou zakúpenia potrebného zariadenia zvýši kvalitu poskytovaných služieb našim klientom elimináciou bolesti, liečenia rán a dekubitov. Za poskytnutie daru by sme sa chceli v mene našich klientov veľmi pekne poďakovať.“
Mochnáčová Alena – riaditeľka OC Slnečný dom