You are currently viewing Nadácia – Keď potrebujete pomôcť

Myšlienka „Keď potrebujete pomôcť“ sprevádza UNIVERSAL maklérsky dom a.s. už dlhé roky.

A to nielen vo vzťahu ku klientom, ale najmä k tým, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej alebo zdravotnej situácii.

Z toho dôvodu založila spoločnosť Universal maklérsky dom a.s. Nadáciu Keď potrebujete pomôcť, Universal maklérsky dom. Cieľom nadácie je pomáhať všade tam, kde sprostredkovatelia vo svojom okolí cítia, že by pomoc mala byť poskytnutá.

Nadácia bola zriadená za účelom podpory charitatívnych projektov a prerozdelenia finančných prostriedkov pre cieľové skupiny. Verejnoprospešným účelom nadácie je najmä humanitná pomoc a podpora sociálne a zdravotne znevýhodnených jednotlivcov a skupín, rozvoj vzdelávania a komunitného života.

V roku 2015 prerozdelí 33 333,- € na projekty podané na základe odporúčaní sprostredkovateľov spoločnosti Universal maklérsky dom a.s. Cieľové skupiny sa môžu informovať o možnosti získania finančných prostriedkov na financovanie verejnoprospešných projektov na pobočkách spoločnosti Universal maklérsky dom a.s.